KP.arch
01 / 01
+84 949 583 555
KIENTRUC KIENPHAT

Giới thiệu Kienphat

Giới thiệu

Chúng tôi biến ý tưởng thành tác phẩm.

Kiến Phát đảm nhận mọi thứ để mang một ý tưởng trên giấy vào hiện thực. Chúng tôi tin vào các thiết kế truyền thống và kết hợp chúng với các ý tưởng sáng tạo. Tất cả các sản phẩm của Kiến Phát đều là sự kết hợp của nghệ thuật độc đáo và tính tiện dụng.

Khách hàng là linh hồn của mọi dự án. Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là xây dựng cá tính của bạn thông qua những thiết kế.

Dịch vụ
Của chúng tôi

Tư vấn

Thiết kế

Thi công

Một số Công trình

12

NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
& THÀNH CÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Khách Hàng

Hàng

liên lạc

contacts
+84 8880 24566
+84 949 583 555
kientruckienphat@gmail.com
Phố Và - p.Hạp Lĩnh - tp.Bắc Ninh
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong