KP.arch
01 / 01
+84 949 583 555
KIENTRUC KIENPHAT

Kiến Phát

Đẹp từ sự hài hòa

Ngôi nhà có diện tích xây dựng 55m2, nằm trong một con hẻm ở quận Bình Thạnh, là nơi sinh sống của một gia đình 3 thế hệ với 6 thành viên. Hơn nhiều năm gắn bó với mảnh đất này, đến năm 2018 gia đình quyết định xây lại...

Th7 , 1

Get in touch

contacts
+7 (212) 654-33-35
+7 (212) 287-85-22
info@goarch.com
USA, New York, 57 Quigley Bridge
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong